NTNU - Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet ønsket å synliggjøre hvordan styringsdokumenter gir grunnlag for de beslutninger som tas ved fakultetet og hvordan dette henger sammen med oppfølging og ressursfordeling. Løsningen ble en grafisk matrise der man kan hente ut målrettet informasjon eller samlerapporter.

Siste referanser

  • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
    nettsted Napha
  • Høgskolen i Sør-Trøndelag
    Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • NTNU - Det medisinske fakultet
    Styringsdokumenter det medisinske fakultet ntnu