Tjenester

Et nettsted må tilfredsstille flere suksesskriterier for å lykkes. Det hjelper ikke med et godt design hvis man må klikke 8 ganger for å finne informasjonen man søker. Det hjelper ikke med en god informasjonsstruktur hvis selve teksten er uoversiktelig, uinspirerende og full av skrivefeil.

Formidling

Å skrive gode tekster er en kunst som krever trening og erfaring. Man må sette seg inn i situasjonen til leseren og finne fengende formuleringer som formidler budskapet på en interessant måte. VitMedia har lang erfaring med å forfatte tekster. VitNytt er en side om astrofysikk og kosmologi der målet er å formidle til tider komplekse og abstrakte konsept og teorier på en måte som alle kan forstå.

Design

Vår filosofi er at et design skal være funksjonelt. Et flott og prangende design fanger oppmerksomheten, men kan være forstyrrende i lengden. I et informasjonsdrevet nettstedet vil et optimalt design legge forholdene til rette for at leseren finner den informasjonen han eller hun søker.

Informasjonsstruktur

Under arbeidet med "A Brief History of Time" ble forfatteren og den berømte kosmologen Stephen Hawking advart om at for hver ligning han tok med i boken, ville leserantallet halveres. Det samme kan sier om antall museklikk man må gjennom for å finne informasjonen man søker. Vi har i dag blitt så vant med mengder av tilgjengelig informasjon gjennom internett at terskelen for å gi opp og gå til neste nettsted er veldig lav. Det er derfor viktig å strukturere innholdet slik at leseren finner det på en intuitiv måte med så få museklikk som mulig.

Oppussing

Noen ganger kan små endringer resultere i store forbedringer. Vi har sett nettsted som benytter seg av menyer basert på 8 år gamle javascript. Vi har sett nettsted lagd med så gamle publiseringsprogrammer, at de knapt er lesbare i moderne nettlesere. Det at koden er 8 år gammel er ikke noe negativt i seg selv, snarere tvert i mot, det vitner om et godt stykke håndverk med høy kvalitet. Problemet er at koden kan være låst i et gammelt tankesett. Funksjonaliteten til et nettsted for 8 år siden er ikke nødvendigvis det man forventer av funksjonalitet i et moderne nettsted.

Kravspesifikasjon og rådgiving

Nettsider har utviklet seg fra å være statiske "hjemmesider" med tekst og noen bilder, til databasedrevne og funksjonelle nettsted. Formålet til nettstedet trenger ikke bare være å presentere firmaet eller et produkt, det kan også være et verktøy som effektiviserer eksisterende rutiner og arbeidsoppgaver. Det er imidlertid vanskelig å holde oversikten over hvilke muligheter man har og hvilke arbeidsoppgaver som kan optimaliseres.

Siste referanser

  • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
    nettsted Napha
  • Høgskolen i Sør-Trøndelag
    Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • NTNU - Det medisinske fakultet
    Styringsdokumenter det medisinske fakultet ntnu